LingvaKvíz

1 kvíz.
Mega ceny.
Nek∞nečná zábava.

LingvaKvíz je späť!

Už tretí rok po sebe pomôže slovákom zlepšiť si znalosti o cudzích jazykoch

Ahoj! Saluton! Hello! Salut ! Привет! Hallo!

LingvaKvíz, celoslovenský vedomostný online kvíz zameraný na cudzie jazyky, je späť!

Tento zábavný a inovatívny kvíz sa bude konať už po tretí krát pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorý sa každoročne oslavuje 26. septembra.

Celosvetová pandémia podnietila vznik tohto kvízu, keďže jeho hlavný organizátor, občianske združenie Edukácia@Internet (E@I), mal pôvodne v pláne zorganizovať 3. ročník najväčšieho jazykového festivalu na Slovensku, LingvaFest’, ktorý bol však presunutý do budúcna. LingvaKvíz 2022 chce už tretí rok po sebe dokázať, že o cudzích jazykoch sa môže učiť aj iným, pútavejším spôsobom.

Kvíz odštartuje v pondelok 26. septembra, priamo na Európsky deň jazykov. Prebiehať bude po celý mesiac, až do 25. októbra. Účastníci sa budú môcť kedykoľvek a kdekoľvek zapojiť a bezplatne si zlepšovať svoje znalosti v cudzích jazykoch, ako aj všeobecný prehľad o nich. Kvíz bude hrateľný priamo tu, na stránke kviz.lingvafest.sk. Po skončení hry uverejníme tu na stránke zoznam 150 najlepších hráčov, aj zoznam výhercov, ktorí od sponzorov súťaže vyhrajú hodnotné ceny.

V minulom roku súťažiaci spolu odohrali 221 164 hier, pričom priemerne odohral každý hráč 106 hier. Za jeden mesiac strávili všetci hráči neuveriteľných 843 hodín hraním kvízu. Organizátori kvízu ako aj súťažiaci, ktorí sa doň zapojili, hodnotia tento ročník veľmi pozitívne. Pochvaľujú si kreativitu a pútavosť kvízu, ako aj edukačný prínos, ktorý pre nich tento kvíz predstavoval. Tím Edukácia@Internet má preto motiváciu zorganizovať LingvaKvíz aj v tomto roku, pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, takže sa môžete tešiť na veľké množstvo zaujímavých otázok z rôznych jazykových oblastí a taktiež budete mať možnosť hrať o fantastické ceny! Vďaka podpore zapojených organizácií, partnerov a sponzorov bude môcť byť tento ročník ešte bohatší na ceny ako tie predchádzajúce.

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach, kde budeme postupne pridávať najnovšie informácie o LingvaKvíze 2022.

Tešíme sa na Vás! Ni antaŭĝojas pri vi! Looking forward to seeing you! Nous vous attendons avec impatience ! С нетерпением ждём вас! Wir freuen uns auf dich!

Aké sú pravidlá hry?

LingvaKvíz bude možné hrať každý deň po dobu jedného mesiaca, pričom kvíz nie je limitovaný počtom hier ani špecifickým hracím časom v jeden deň. V každej hre dostane hráč 12 náhodne vybraných otázok a na každú otázku bude mať 20 sekúnd na odpoveď. Podmienkou úspešnosti hráča v kvíze sú dva faktory – počet správnych odpovedí a rýchlosť odpovedí. To znamená, že body možno získať za správne odpovede, ale aj za rýchlosť – všeobecne platí, že čím skôr a bez chyby hráč odpovie, tým viac bodov získa v hre. Body sa hráčovi zobrazujú priebežne počas celej hry a na konci hry sa mu zobrazí aj jeho aktuálne miesto, v porovnaní s ostatnými hráčmi.
V rámci kvízu budú k dispozícii dva módy:

Cvičebňa

 • Miesto, kde sa možno preskúšať z rôznych tém a zároveň aj získať nové poznatky o konkrétnych témach. Na začiatku si možno vybrať konkrétnu kategoriu (alebo aj viaceré, či dokonca všetky) z oblasti, v ktorej má hráč medzery. V cvičebni si takto hráč môže natrénovať fungovanie kvízu.
 • Cvičebňa taktiež ponúka možnosť precvičiť si iba tie otázky, na ktoré hráč odpovedal v priebehu kvízu nesprávne. Takto sa súťažiaci môže zdokonaľovať a byť lepšie pripravený na ozajstnú hru a súťaž v hernom móde.

Súťažný kvíz

 • Súťažný herný mód, kde treba rýchlo a správne zodpovedať 12 otázok. Počas hry sa na displeji zobrazuje skóre hry. Po skončení hry sa hráčovi zobrazí jeho konečný počet bodov – skóre. Ak je dostatočne vysoké, tak sa mu zobrazí aj aktuálna výhra – cena, ktorú týmto počtom bodov dočasne získava. Avšak túto cenu získa iba v prípade, ak už nikto v kvíze do jeho ukončenia (teda do polnoci dňa 25.10.2022) nenahrá rovnaký, respektíve vyšší počet bodov. Ak sa tak stane, hráč klesá v rebríčku a stráca nárok na konkrétnu výhru.

Akým témam sa bude LingvaKvíz venovať tento rok?

Žiaci/študenti si budú môcť preveriť svoje vedomosti v 12 kategóriach, ktoré budú zahŕňať tieto témy:

 • Pôvod slov
 • Naša rodná slovenčina
 • Slovenská gramatika
 • Jazyky EÚ
 • Menšinové jazyky
 • Dohovoríte sa?
 • Písma
 • V ktorej krajine sa hovorí…?
 • Obrázkové otázky
 • Zaujímavosti zo sveta jazykov
 • Oficiálne jazyky
 • False Friends

Aké sú možnosti zapojenia sa?

1. Individuálne zapojenie sa žiakov/študentov

Keďže kvíz sa bude primárne hrať prostredníctvom smartfónu/tabletu či počítača, odporúčame, aby každý zo žiakov/študentov mal k dispozícii vlastné zariadenie. Je potrebné, aby sa žiak/študent pred spustením hry registroval, aby mohol byť zaradení do súťaže o vecné ceny (v prípade ak má žiak menej ako 16 rokov, registráciu do hry bude musieť schváliť zákonný zástupca žiaka). Tento kvíz má slúžiť ako doplnková aktivita pre žiakov/študentov na zlepšenie si znalostí v/o jazykoch. Žiaci/študenti ho môžu hrať najmä počas svojho voľného času, no tiež v škole počas hodín, no iba so súhlasom učiteľa. Povzbudzujeme preto učiteľov, aby svojim žiakom/študentom o tomto kvíze povedali na hodinách slovenčiny a cudzích jazykov a namotivovali ich k zapojeniu sa. Ak to učiteľ zváži, môže najlepších žiakov/študentov na konci trvania LingvaKvízu odmeniť dobrou známkou alebo pochvalou.

2. Hranie LingvaKvízu počas vyučovacích hodín

Druhou možnosťou ako sa môžu žiaci/študenti do kvízu zapojiť je možnosť hrať kvíz ako skupina počas vyučovacej hodiny. Ak to učiteľ dovolí, kvíz môže byť premietaný cez data projektor a žiaci/študenti budú odpovedať na otázky spolu. Avšak, v tomto prípade nebude možnosť hrať o vecné ceny, keďže registrovaný do hry bude iba učiteľ. Táto možnosť je vhodná najmä v tom prípade, ak sa učiteľ rozhodne zakomponovať kvíz ako učebnú pomôcku a chce žiakom/študentom pripraviť interaktívnu hodinu. Pri hraní v triedach odporúčame, aby si učiteľ zvolil hrací mód „Cvičebňa“, ktorá mu umožní precvičovať si otázky zo špecifických kategórii a bez časového limitu.

Organizátori:

Odborný garant:

Záštitu nad LingvaKvízom prevzala:

Prémioví sponzori:

Sponzori:

Mediálni partneri:

Ambasádori LingvaKvízu:

Adela Vinczeová
Adela Vinczeová

Kontakt

Ak máte záujem o spoluprácu na LingvaKvíze, kontaktujte michal.matusov@lingvafest.sk.

Ak by ste sa chceli stať mediálnym partnerom LingvaKvízu, kontaktujte peter.balaz@lingvafest.sk.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom LingvaKvízu, kontaktujte nás na adrese kviz@lingvafest.sk.